Voor wie

Wij bieden begeleiding aan diverse doelgroepen (vanaf 18 jaar) met multi-problematiek.

Onze hulp kan worden ingeschakeld voor o.a. mensen met een ernstig psychiatrische problematiek en/of verslavingen.

Ook bieden we begeleiding aan ex-gedetineerden, dak- en thuislozen, mensen met een verstandelijke beperking of een diagnostiek binnen het autisme spectrum stoornis.